Publikacje

 1. BURYN Z., POSPOLITA J.: Analiza własności metrologicznych przepływomierzy cieplnych przy pomiarach przepływów okresowo zmiennych. ZN WSI w Opolu nr 203. Elektryka z. 40, Opole 1994
 2. ZIĘBIK A., RUSINOWSKI H., SZEGA M., KOCZWARA R., DRADRACH M., DUMANIA J., MIJAL M., SZYSZKA P., BURYN Z.: Racjonalizacja gospodarki energetycznej – Modułowy System Kontroli Eksploatacji (MSKE) jako narzędzie wspomagające optymalizację procesów wytwarzania energii elektrycznej. Konferencja „Optymalizacja kosztów i zasobów środowiskowych w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” Opole - Kamień Śląski, 23-24 luty 2006 r.
 3. BURYN Z., SZYSZKA P.: Modułowy System Kontroli Eksploatacji – narzędziem wspomagającym proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Systems, 2006, Vol. 11, Special Issue 1/1, Wrocław 2006
 4. BURYN Z. SZYSZKA P.: Modułowy System Kontroli Eksploatacji - narzędziem wspomagającym proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Forum Energetyków” GRE 2006, Bielsko-Biała 2006
 5. BARTNIK R., BURYN Z.: Metodyka doboru optymalnych struktur cieplnych przystosowujących zawodowe elektrownie węglowe do pracy skojarzonej. Energetyka 2007, nr 10
 6. BARTNIK R., BURYN Z.: Algorytm obliczeń optymalnej struktury wymienników ciepłowniczych przystosowujących blok o mocy elektrycznej 380 MW do pracy skojarzonej. Energetyka 2008, nr 1
 7. BARTNIK R., BURYN Z.: Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej. Energetyka 2008, nr 10
 8. BURYN Z. Dobór optymalnych struktur technologicznych przystosowujących zawodowe elektrownie węglowe do pracy skojarzonej.  Zeszyty Naukowe. Mechanika/Politechnika Opolska 2008, z. 91
 9. SZEGA M., RUSINOWSKI H., DRADRACH M., MIJAL W., BURYN Z.: Modułowy System Kontroli Eksploatacji w BOT Elektrowni OPOLE S.A. – doświadczenia eksploatacyjne. Systems – Journal of Transdisciplinary Systems Science. (special issue) Vol.13. Tom 2, 2008. pp. 170-176.
 10. RUSINOWSKI H., SZEGA M., ZIĘBIK A., MLJAL W., BURYN Z.: Module System of Thermal Diagnosis of Power Units in the Power Plant Opole. Archives of Thermodynamics. Vol. 29, 2008, No.4, pp. 153-164.
 11. RUSINOWSKI H., SZEGA M., MIJAL W., BURYN Z.: Modułowy system kontroli eksploatacji bloków energetycznych w BOT Elektrowni Opole S.A. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 5/2008, str. 70-73.
 12. RUSINOWSKI H., SZEGA M., MIJAL W., BURYN Z.: Modułowy system kontroli eksploatacji bloków energetycznych w BOT Elektrowni Opole S.A. Mat. konf. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Forum Energetyków” GRE 2008, Szczyrk 2008.
 13. SZEGA M., RUSINOWSKI H., BURYN Z.: Software Packages in the Control Systems of Operation in Power Plants. Proceedings of the 10-th International Carpathian Control Conference ICCC’2009. Zakopane, Poland, 24-27 May, 2009, pp. 27-30.
 14. BARTNIK R., BARTNIK B., BURYN Z.: Efektywność ekonomiczna modernizacji bloku 370 MW do pracy skojarzonej i układu gazowo – parowego dwupaliwowego. Energetyka 2010, nr 10
 15. BARTNIK R., BURYN Z.: Conversion of Coal-Fired Power Plants to Cogeneration and Combined-Cycle. Thermal and Economic Effectiveness. Springer, London 2011.
 16. BARTNIK R., BURYN Z., DUCZKOWSKA-KĄDZIEL  A.: Dobór mocy turbiny gazowej i struktury kotła odzyskowego do istniejących bloków węglowych. Materiały V Konferencja Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013. Zawiercie, 9-11 października 2013 r.
 17. BARTNIK R., BURYN Z., DUCZKOWSKA-KĄDZIEL  A.: Praca kondensacyjna i w układzie skojarzonym bloku 370 MW nadbudowanego turbiną gazową i kotłem odzyskowym. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013. Zawiercie, 9-11 października  2013 r.
 18. BARTNIK R., BURYN Z., DUCZKOWSKA-KĄDZIEL  A.: Influence of structure of heat recovery steam generator and of gas turbogenerator power repowering a 370 MW unit on the power plant operating in cogeneration cycle. Archiwum Energetyki, tom XLII(2012), nr 2
 19. BARTNIK R., BURYN Z., DUCZKOWSKA-KĄDZIEL A.: Modernizować istniejące, czy budować nowe żródła energii elektrycznej? Energetyka 2012, nr 11
 20. BARTNIK R., BURYN Z.: Cogeneration in a power plant with 370 MW power units operating in Polish power system. Rynek Energii 6(109), 2013
 21. BARTNIK R., BURYN Z.: Porównawcza analiza termodynamiczna i ekonomiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy bloku energetycznego 370 MW zasilającego sieć ciepłowniczą o parametrach termicznych wody sieciowej  135/70oC oraz 110/70oC, Energetyka 2014, nr 11
 22. BARTNIK R., BURYN Z.: Analiza termodynamiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy bloku energetycznego 370 MW. Monografia "Aktualne zagadnienia energetyki", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 23. BARTNIK R., BURYN Z.:  Analiza termodynamiczna skojarzonej pracy bloku energetycznego 370 MW dla róŜnych konfigura- cji wymienników ciepłowniczych. Monografia "Aktualne zagadnienia energetyki", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 24. BURYN Z., BYDLIŃSKA-DRADRACH M., MATERLAK A.: Optelon narzędziem wspomagającym optymalizację strat i kosztów rozruchowych. Monografia "Aktualne zagadnienia energetyki", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 25. BARTNIK R., BURYN Z.: Comparative thermodynamic analysis of quasi-nonstationary of one and two power units with capacity of 370 MW operating in cogeneration. Journal of Power Technologies. vol. 95, 2015,  str. 6-13
 26. BARTNIK R., BURYN Z.: Analiza termodynamiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy dwóch bloków 370 MW zasilających równolegle wymienniki ciepłownicze. Wybrane współczesne problemy energetyczne. Gliwice 2015.
 27. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Analiza ekonomiczna quasi - nieustalonej skojarzonej pracy dwóch bloków energetycznych o mocy 370 MW zasilających równolegle wymienniki ciepłownicze. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2016.
 28. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Analiza ekonomiczna skojarzonej pracy bloku energetycznego o mocy 370 MW pracującego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.  Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2016.
 29. BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Analiza kosztów emisji CO2 w ciepłownictwie. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2015.
 30. BURYN Z.: Quasi-unsteady CHP Operation of Power Plants. Springer, London 2016.
 31. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.:  Metodyka, modele matematyczne w czasie ciągłym i symulacje komputerowe poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w energetyce.  Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2016.
 32. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Thermodynamic analysis of annual operation of a 370 MW power unit operating in CHP-mode. Applied Thermal Engineering, Vol. 106, August 2016, Pages 42–48
 33. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A., JUSZCZAK A.: Metodyka i modele matematyczne z czasem ciągłym analizy efektywności techniczno-ekonomicznej modernizacji ciepłowni i elektrociepłowni. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2017.
 34. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A., JUSZCZAK A. Metodyka i modele matematyczne z czasem ciągłym analizy wartości rynkowej ciepłowni i elektrociepłowni oraz wartości rynku ciepła przez nie zasilanego. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2017.
 35. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A., JUSZCZAK A. Metodyka i modele matematyczne z czasem ciągłym poszukiwania optymalnej strategii inwestowania w źródła ciepła. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2017.
 36. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Investment Strategy in Heating and Chp. Mathematical Models. Springer, London 2017.
 37. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Metodyka i modele matematyczne doboru optymalnej mocy turbozespołu gazowego do dwupaliwowych gazowo-parowych elektrowni i elektrociepłowni. Rynek Energii 3(103)/2017.
 38. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej pracy konwencjonalnego bloku na parametry nadkrytyczne z jego pracą w technologii spalania tlenowego. Energetyka 7/2017.
 39. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Ekonomika energetyki w modelach matematycznych z czasem ciągłym. Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
 40. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Analiza wartości rynkowej elektrowni. Energetyka 11/2017.
 41. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Analysis of the impact of technical and economic parameters on the specific cost of electricity production. Energy.Volume 147, March 2018, Pages 965-979.
 42. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A.: Opłacalność modernizacji oraz budowy nowych bloków węglowych na parametry nadkrytyczne w technologii CCS. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2018.
 43. BARTNIK R., SKOMUDEK W., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A., OTAWA A.: Metodyka analizy wpływu tzw. derogacji na efektywność modernizacji energetyki. Rynek Energii 2/2018.
 44. BARTNIK R., SKOMUDEK W., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A., OTAWA A., JUSZCZAK A.: Metodyka i analiza wpływu parametrów techniczno-ekonomicznych na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowniach jednopaliwowych. Energetyka 7/2018.
 45. BARTNIK R., BURYN Z., HNYDIUK-STEFAN A., JUSZCZAK A.: Metodyka i model matematyczny z czasem ciągłym poszukiwania optymalnej objętości akumulatora ciepła do elektrociepłowni. Energetyka 11/2018.